Ths,Ls Thái Văn Chung

T:  090 789 6009
Giám đốc Hãng Luật Nguyên Giáp

Thạc sĩ, Luật sư Thái Văn Chung

Địa chỉ: Số 70/1E1, Đường 109, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


Trình độ, năng lực

Thạc sĩ, Luật sư

Chức danh

Giám đốc

Kinh nghiệm làm việc

–       Nguyên là Tổng thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý cho Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp.Hồ Chí Minh

–       Luật sư Chung đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp pháp lý trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dân sự; tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự…Điển hình như việc: Bào chữa cho Phạm Hoàng Giang, Phạm Văn Báu trong vụ đại án “Buôn lậu xăng dầu” xảy ra tại Tổng Công ty xăng dầu Đồng Tháp xét xử trong 2015; Tham gia vụ đại án “Dương Thanh Cường cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh 6” xét xử trong 2015 vừa qua

–       Luật sư Chung phối hợp với Đỗ Vũ Huy chỉ đạo điều hành xử lí thu hồi nợi cho nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố; chỉ đạo việc thu hồi toàn bộ các khoản nợ còn tồn đọng tại các Đại lý, Nhà Phân Phối trên toàn quốc nhằm xác định giá trị một phần vốn trong quá trịnh sáp nhập với ICI cho Công ty Akzo Nobel