Tháng đầu năm, doanh nghiệp ‘chết’ nhiều hơn thành lập mới

Trong tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 13.290, lớn hơn so với số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 8.990. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90.300 tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng 1 lên đến gần 13.290, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 6.822 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 31,7%) và 6.467 đơn vị tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể (giảm 11,1%). Như vậy, trong tháng 1/2017, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cao hơn khoảng 4.300 so với số thành lập mới.

Số doanh nghiệp thành lập mới và tạm ngừng hoạt động trong tháng đầu năm 2017
Số doanh nghiệp thành lập mới và tạm ngừng hoạt động trong tháng đầu năm 2017

Mặc dù vậy, theo cơ quan thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của hầu hết ngành đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành giảm mạnh như nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 54,3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 38,4%; khai khoáng giảm 37,5%; vận tải, kho bãi giảm 30,8%; xây dựng giảm 28,3%… Trong khi đó, số đăng ký thành lập mới trong tháng 1 ở phần lớn các ngành, lĩnh vực cũng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như nghệ thuật, vui chơi giải trí; khai khoáng; dịch vụ việc làm – du lịch; kinh doanh bất động sản; tài chính ngân hàng; bảo hiểm….


Warning: A non-numeric value encountered in /home/qofafkirhosting/public_html/luatnguyengiap.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352