LUẬT SƯ

LUẬT SƯ

LG. Hoàng Quang Hưng

T: 0903 116 439 Địa chỉ: Số 70/1E1, Đường 109, Khu phố 5, phường Phước Long b, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Trình độ, Năng...

Ths, Ls Nguyễn Văn Sáng

Chức danh Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Kinh nghiệm làm việc -      Luật sư Sáng nguyên là Trưởng phòng 1A (Kinh tế và Trật tự xã...

Ths,Ls Thái Văn Chung

T:  090 789 6009 Giám đốc Hãng Luật Nguyên Giáp Thạc sĩ, Luật sư Thái Văn Chung Địa chỉ: Số 70/1E1, Đường 109, Phường Phước Long B, Quận...