FBNC – Luật sư Thái Văn Chung trả lời phỏng vấn truyền hình về phí chồng phí tại các trạm thu phí BOT