Hình ảnh phiên tòa lần thứ 5 liên tiếp bị hoãn tại Bình Định

Hình ảnh phiên tòa lần thứ 5 liên tiếp bị hoãn tại Bình Định