LS.Lâm Đăng Phúc

T: +84 28 37280618
Địa chỉ: Số 70/1E1, Đường 109, Khu phố 5, phường Phước Long b, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


Trình độ, Năng lực

Luật sư Phúc có chứng chỉ hành nghề luật sư tại Việt Nam và là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Phúc làm việc tại Hãng luật Nguyên Giáp phụ trách tư vấn chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ.

Luật sư Phúc có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và Chứng chỉ tốt nghiệp ngành Luật của Học Viện Tư pháp, chứng chỉ hành nghề của Bộ Tư pháp và Chứng chỉ hành nghề Luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Kinh nghiệm chuyên môn

Luật sư Lâm Đăng Phúc là thành viên của Hãng luật Nguyên Giáp, phụ trách mảng tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Luật sư Phúc có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý liên quan đến tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, trong đó tập trung tư vấn các lĩnh vực về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, quản trị pháp lý doanh nghiệp, tư vấn các giải pháp liên quan đến pháp luật về lao động, bảo hiểm, thu hồi công nợ thương mại, ký kết hợp đồng thương mại, đầu tư..vv

Luật sư Lâm Đăng Phúc được xem là một trong những Luật sư Hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

Lĩnh vực phụ trách

Luật sư Phúc đã tư vấn nhiều nhiều doanh nghiệp như:

  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Ladofoods).
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty Cổ phần Thuận Phong.
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty Cổ phần Cao su Phùng Cường.
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HD Corp
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty TNHH Vận tải Âu Châu.
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty TNHH Thạnh Long.