LG. Hoàng Quang Hưng

T: 0903 116 439

Địa chỉ: Số 70/1E1, Đường 109, Khu phố 5, phường Phước Long b, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh


Trình độ, Năng lực

Cử nhân Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm chuyên môn

– Chuyên tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục tập huấn cho lái xe, người điều hành vận tải theo quy định của pháp luật

– Làm giấy phép Kinh Doanh Vận Tải, Phù Hiệu xe, các giấy phép liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ và lĩnh vực liên quan.

Lĩnh vực phụ trách

– Làm giấy phép Kinh Doanh Vận Tải, Phù Hiệu xe, các giấy phép liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ,

– Làm giấy phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn pháp luật Giao thông vận tải