DỊCH VỤ LUẬT SƯ

DỊCH VỤ LUẬT SƯ

HÃNG LUẬT NGUYÊN GIÁP CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ SAU

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Thực hiện tư vấn thường xuyên, chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong hoạt động kinh doanh của mình doanh nghiệp luôn gặp phải những vấn đề...

PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý về sở hữu trí tuệ cho cá nhân, doanh nghiệp

PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở – ĐẤT ĐAI

Tập hợp nhiều chuyên gia tư vấn và tranh tụng pháp luật về nhà ở - đất đai.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Tư vấn và t/h các thủ tục pháp lý về lao động cho cá nhân, DN Tư vấn luật lao động là Dịch vụ pháp...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM

Chuyên tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực PL về Bảo hiểm Với đội ngữ luật sư, chuyên viên thâm niêm trong lĩnh vực...